Clowner

När vi tänker på clowner brukar vi tänka på en person som är sminkad på ett unikt sätt med bland annat stor röd näsa och mun samt vitt ansikte. Clownen har extravaganta kläder på sig, stora platta skor och beter sig på ett dråpligt sätt med sina upptåg.

clowner
Photo by Nishant Aneja on Pexels.com

Hur uppstod clownfiguren?

Clownliknande figurer har funnits i tusentals år. I forntidens Egypten underhöll pygméer, så kallade dangas, faraonerna. Vi vet att hovnarrar förekommit i gamla Kina och även i Indien. Gycklare eller narrar vandrade under medeltiden från stad till stad där de spelade och underhöll.

Clownen som vi känner den idag

Dagens clown har sina rötter i italienska maskkomedin ”la commedia dell’arte” vilken uppstod i och med 1500-talets karnevaler. I de äldsta komedierna hette clownen Harlekin och bar trasiga kläder och svart mask men utvecklades sedermera till Pierrot, en elegant förförare. På cirkus dök clowner upp redan på 1700-talet. Dagens clown som vi är vana att se honom gjorde entré först en bit in på 1900-talet.

Varför är många rädda för clowner?

Det kan tyckas konstigt att vi kan vara rädda för något så harmlöst som en clown vars uppgift är att roa och glädja oss. Ändå är det relativt vanligt förekommande. Här beskriver vi några anledningar till rädslan:

  1. Clownfobi slår ut hjärnan – Sjuklig rädsla för clowner är ett ångestsyndrom som kallas coulrofobi. Fobin grundläggs ofta i barndomen då barn är extra känsliga för konstiga ansikten. Vill det sig riktigt illa leder coulrofobin till oregelbundna hjärtslag, illamående och svettningar.
  2. Det förvrängda skrämmer oss – När vi tittar på en clown ser vi en människa men ändå inte då det är något som inte stämmer med kroppsspråket och mimiken. Det här välbekanta och samtidigt obekanta är det som skapar obehagskänslor hos oss.
  3. Skräckclowner påminner om rovdjur – Människan är i grund och botten ett djur som besitter urgamla instinkter såsom att springa för livet när rovdjur jagar oss. ”Mördarclownerna” med sina skräckinjagande masker, vassa tänder och djurliknande ögon spelar därför på våra djupast liggande rädslor och vi vill fly.
  4. Clownen är oberäknelig med sin mask – När vi kommunicerar med andra gör vi det huvudsakligen med ansiktet. Därför blir det svårt att avläsa en person vars ansikte är täckt av ett tjockt lager smink. Detta gör att många känner sig illa till mods. Samtidigt förknippar vi masker med ohämmat beteende vilket gör maskerade figurer såsom clowner extra oförutsägbara.

Clowner som verkar för det goda

Tack och lov är inte alla clowner farliga. Idag finns organisationer med clowner som jobbar för att lindra människors lidande på olika sätt. Clownronden är en förening som funnits inom vården de senaste 20 åren. Sjukhusclownen ”vill skapa glädje och lindra oro och stress hos den de möter”. En annan organisation är Clowner utan gränser som arbetar för att ge utsatta barn hopp om framtiden. Organisationen jobbar bland annat i krigs- och katastrofområden samt för flickors rättigheter.

Kärt barn med många namn

Det finns många synonymer till ordet ”clown”. Några har vi redan nämnt, andra är pajas, pellejöns och spexare. En annan världskänd clownfigur är Ronald McDonald. Han försvann dock från scenen under år 2021 på grund av den tilltagande clownskräcken i USA då personer iklädda clownutstyrsel sprang omkring och skrämde vanligt folk.